خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

دسترسی به فرودگاه

بازدید: 532

مسافران از طریق تاکسی فرودگاه و تاکسی تلفنی در شهر می توان به فرودگاه دسترسی داشته باشند .