خوش آمدید — امروز یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

دسترسی به فرودگاه

بازدید: 569

مسافران از طریق تاکسی فرودگاه و تاکسی تلفنی در شهر می توان به فرودگاه دسترسی داشته باشند .