خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

اپرون

بازدید: 616

 

در حال حاضر فرودگاه بین المللی بندرلنگه دارای 3 موقعیت پارک هواپیمای مورد استفاده ایرلاین های داخلی و خارجی که به مساحت 16512 متر مربع می باشد