شرح وظایف ترمینال شرح وظایف ترمینال

شرح وظايف ترمينال - فرودگاه بندرلنگه
 

مدیر ترمینال‌

 

مدیر ترمینال ازواحدهای زیر مجموعه معاونت عملیات فرودگاهی محسوب شده و نزدیک ترین ارتباط را با مسافران، مراجعان و مستقبلین در فرودگاه دارد . این واحد در متن شرح وظایف محوله خود موارد مهمی نظیر نظارت و کنترل حدود وظایف شرکت ها ، سازمانها و نهادهای مستقر در ترمینال کنترل بر انجام برنامه ریزی پروازها و تشریفات مربوطه؛ همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط فرودگاه در حوادث غیر مترقبه ؛ شرکت در کمیته تسهیلات فرودگاهی و کمیته AOC به منظور رفع احتمالی نقایص؛ نظارت بر میزان کارایی پرسنل واحدهای خدمات دهنده وتامین نیازهای آموزشی آنان ؛ تهیه و تنظیم چک لیست های مربوط به امکانات موجود در ترمینال ؛ دریافت اطلاعات پروازی از بخش های مختلف پروازی ؛ انتقال اطلاعات پروازی از طریق شبکه اعلان پرواز و مانیتورینگ بر روی نمایشگرهای الکترونیکی ؛ برنامه ریزی در زمینه اجرای فعالیت های رفاهی و رفع نیازهای مسافران و مراجعان ؛ پاسخگویی به مسافران و مراجعان به صورت حضوری ؛ پاسخگویی به مخاطبین به صورت تلفنی (اطلاعات پرواز غیر حضوری) ؛ نظارت بر حسن انجام وظیفه واحدهای خدماتی تابعه فرودگاه ؛ تهیه نیازهای تجهیزاتی ترمینال ؛ تشخیص و تعیین اماکن مورد نیاز واحدها و موسسات درترمینال ؛ دریافت شکایات مسافران و مراجعان به فرودگاه ؛ نظارت بر رعایت و حفظ شعائر اسلامی و موارد تزئینی ترمینال از نقطه نظر مناسبتهای ملی و مذهبی را بر عهده دارد .

ترمینال‌ مسافربری

 

فرودگاه بندرلنگه دارای 1 ترمینال با مساحت 3600 متر مربع می باشد که ترمینال بین المللی و داخلی مشترک می باشد .   

مجموعه فضاهای تجاری و غیر تجاری و خدمات اداری و دولتی و .... در ترمینال موجود می باشد .

تجهیزات و تسهیلات خدمات رسانی داخل ترمینال مسافری شامل :

 

·  نمازخانه

· گیت های ورودی و خروجی پروازهای داخلی و خارجی  

·  کانترهای Check- in 

·  تسمه نقاله :تخت خطی و ذوزنقهای شیب دار دوار

·  چرخهای دستی 26 عدد