اداره مراقبت پرواز اداره مراقبت پرواز

اداره مراقبت پرواز-فرودگاه بندرلنگه
 

این اداره مسئولیت تأمین ایمنی و سلامت کلیه پروازهای ورودی و خروجی ، عبوری و محلی اعم از نظامی و غیر نظامی را با استفاده از سیستم های ارتباطی و رادیوئی و دستگاههای کمک ناوبری براساس مقررات سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری (ICAO) و دستور العمل های محلی به عهده دارد.

ارائه سرویس های مختلف مراقبت پرواز به صورت زنجیره ای بر عهده 3 واحد توجیه خلبانی ، برج مراقبت ، تقرب پرواز می باشد .

-    جلوگیری از برخورد هواپیماها در فضاهای کنترل شده

-    جلوگیری از برخورد هواپیماها با موانع در حوالی فرودگاه و باند پروازی

-    سرعت بخشیدن و ایجاد نظم در جریان ترافیک هوایی

-    ارائه اطلاعات لازم و ضروری جهت سلامت و ایمنی پرواز

-    کمک و مساعدت به هواپیماهایی که در وضعیت اضطراری قرار دارند

-    ارائه سرویسهای هوانوردی