دستگاه‌های کمک ناوبری و رادارها دستگاه‌های کمک ناوبری و رادارها

دستگاه‌هاي کمک ناوبري و رادارها-فرودگاه بندرلنگه

 

 در حال حاضر فرودگاه بین المللی بندرلنگه با دارابودن دستگاه های کمک ناوبری از قبیل NDB - DME – VOR  و سیستم هواشناسی MET office می باشد .