خبر خبر

استقبال از معاون وزير بهداشت
استقبال از دکتر قاسم جان بابايي معاون محترم درمان

در مورخه 11 / 11 / 96 روز چهارشنبه استقبال از دکتر جان بابایی معاونت محترم وزیر بهداشت و هیات همراه در فرودگاه بندرلنگه

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد