خبر خبر

مراسم 12 بهمن
بازگشت با شکوه امام خميني (ره) به مهين

 بازگشت با شکوه امام خميني (ره) به مهين و آغاز دهه فجر

مراسم ورود امام خمینی ( ره) درفرودگاه بندرلنگه روز پنج شنبه مورخه 12 / 11 / 1396

   

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد