روابط عمومی روابط عمومی

روابط عمومي-فرودگاه بندرلنگه
 

وظیفه این واحد برقراری ارتباط چند سویه و هماهنگ سازی عناصر گوناگون نهادها با یکدیگر ، ایجاد ارتباط با محیط پیرامون ، جلب رضایت عمومی و مدیریت ، اطلاع رسانی درون سازمان و برون سازمانی و پاسخگوئی به پرسش ها و انتقادات می باشد 

روابط عمومی فرودگاه بندرلنگه

 روابط عمومی فرودگاه بین المللی بندرلنگه در جهت ایجاد تعامل هرچه بیشتر میان تمامی ارگان ها وسازمان های مرتبط به ویژه حوزه فرودگاهی ، هوانوردی و خدماتی فعالیت می نماید 

فراوری اطلاعات و ایجاد پل ارتباطی در جهت تبادل افکار در زمینه ارائه و بهره برداری اخبار و اطلاع رسانی بهنگام همواره از اهداف بلند مدت این دفتر بوده است

از اهم وظایف درون سازمانی روابط عمومی فرودگاه بین المللی  بندرلنگه ، رسیدگی به شکایات مطروحه در زمینه خدمات فرودگاهی از طرف مسافرین ، مدیریت شبکه پرتال فرودگاه ، همچنین برگزاری مراسمات مختلف ملی ، مذهبی ، اداری است . در اهم فعالیت های برون سازمانی می توان از ارتباط  با وسایل ارتباط جمعی صدا وسیما ، رسانه های نوشتاری ، مطبوعات ، نشریات و همچنین برقراری ارتباط با روابط عمومی ها سازمان ها ، شرکت ها وسایر ارگان های مرتبط در جهت حس تفاهم بیشتر در زمینه های مختلف نام برد