اطلاعات فرودگاه اطلاعات فرودگاه

درباره فرودگاه بندرلنگه - اطلاعات فرودگاه
 

اطلاعات فرودگاه

 

اطلاعات پرواز :                                                                   199 

 

مرکز تلفن :                             44223444  – 44223111 076

 

 

جایگاه                                وظیفه                                                     تلفن      

ترمینال                     اطلاع رسانی پروازها                                         287