تماس با ما-فرودگاه بندرلنگه
 

تماس با ما

تلفن های فرودگاه :  44223444 ، 44223111 76 98+

اطلاعات پرواز : داخلی 218

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر

دفترایران ایر : 44222800 76 98 +                           

انبار ایران ایر : 44223800 76 98 +

دفتر آسمان :  44224617 76 98 +

bandarlengeh.info@airport.ir