واحد ایمنی زمینی واحد ایمنی زمینی

واحد ايمني زميني-فرودگاه بندرلنگه

واحد ایمنی زمینی به عنوان زیر مجموعه معاونت عملیات هوانوردی از ادارات عملیاتی فرودگاه محسوب شده و طبق قوانین بین المللی و مصوب انجام وظیفه می نماید این واحد در فرودگاه بین المللی بندرلنگه امور مهمی نظیر انجام سرویس امداد و نجات و اطفاء حریق نظارت کنترل ، تجهیزات و راه ها دسترسی و ارتباطی واقع در Airside با انجام امور مربوط به اپرون می باشد که بسیار مهم در ایمنی و سلامت پرواز است انجام امور مربوط به هماهنگی و همکاری ها با سازمان ها و ارگان های مستقر در فرودگاه انجام امور آموزشی که بخش قابل ملاحظه ای در شرح وظایف این واحد محسوب می شود با انجام امور مربوط به ایمنی اماکن فرودگاهی انجام امور مربوط به مواقع اضطراری انجام امور مربوط به ارسال گزارشات واحدها با انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات بررسی سوانح و انجام امور مربوط به مستندسازی ها را بر عهده دارد .

ایستگاه ایمنی زمینی فرودگاه بندرلنگه با کتگوری 5 می باشد

تعداد خودرو : 2 دستگاه کفساز و 1 دستگاه تانکر

تعداد نفرات : 8 نفر